Project aanpak

Om een project tot een goed einde te brengen is een grondige analyse van het project van primordiaal belang.

Opstarten van een project
Bij het opstarten van een project wordt een grondige analyse gedaan van de uit te voeren werken. Deze analyse wordt dan gebruikt als leidraad voor het verdere verloop van het project.

Kostprijs van een project
Na een analyse van de problemen wordt een vaste prijs bepaald. Hierbij wordt het aantal mandagen berekend voor het project. Na vermenigvuldiging met de prijs van een mandag kan dan de totale kostprijs berekend worden. Daarbij willen we opmerken dat de prijzen die we hanteren zeer correct berekend zijn. Hou er wel rekening mee dat maatsoftware altijd een stuk duurder is dan standaard software. Daartegenover staat wel dat wij dankzij onze ervaring reeds gebruik maken van een reeks standaard bibliotheken waardoor we het aantal werkuren zo beperkt mogelijk kunnen houden.

Afwerking van het produkt
We durven niet beweren dat in het begin alles feilloos verloopt. Daar zijn we eerlijk in. Elk maatproduct moet nu eenmaal een testperiode doorstaan. We zijn evenwel trots te kunnen meedelen dat alle tot hiertoe gemaakte producten tot een goed einde werden gebracht met tevreden klanten als resultaat.